Billedet på sidehoved
  • Vindblæs Friskole

Vindblæs Friskole, Norupvej 75, 8970 Havndal - Tlf: 98583299 Email: [email protected]

For 3. til 6. klasses vedkommende indsamles mobiltelefonerne ved begyndelsen af første time og anbringes i dertil indrettede reoler i klasselokalet. Telefonerne udleveres igen, når skoledagen er forbi.

For overbygningens vedkommende anbringes mobiltelefonerne ved begyndelsen af første time ligeledes i reoler i klasselokalet, men eleverne må anvende mobilerne i frikvartererne.

Mobilen kan blive anvendt i undervisningen i forskellige sammenhænge.