Friskolerne har fuld adgang til pædagogisk/psykologisk rådgivning - PPR - og det er både skolen og forældrene, der kan kontakte PPR. Der bliver kun taget kontakt efter aftale med forældrene. PPR kontaktes, når vi har behov for råd og vejledning, og når der skal foretages forskellige former for tests.