Billedet på sidehoved
  • Vindblæs Friskole

Vindblæs Friskole, Norupvej 75, 8970 Havndal - Tlf: 98583299 Email: [email protected]

En gang årligt evaluerer bestyrelsen på vegne af forældrekredsen centrale områder ved

undervisningen sammen med skolens leder, lærere, pædagoger og andet personale.

Der findes et eller flere fokuspunkter inden mødet og der er givet en fast struktur for mødet, så

fokus kan holdes.

Fokusområde: ”Hvad er vi gode til på skolen? Hvad skal vi videreudvikle og hvad skal afvikles?”