I starten af skoleåret inviteres forældre til møde omkring deres børns kommende skoleår. Her

gennemgås tanker og planer (herunder undervisningsplaner) for kommende skoleår. Her indgår erfaringer

fra tidligere skoleår (Herunder inddragelse af forældre-, bestyrelse- og lærer-evalueringer.)

Der vælges mindst to forældrerepræsentanter for hvert klassetrin, der sammen med klasselærer

formidler oplysninger og viden mellem hjemmene og skolen. Forældrerepræsentanterne står også for at organisere forskellige aktiviteter for klassen i løbet af året.

Herudover kan der afholdes ”klassemøder” efter behov. Det kan både være lærere, forældre eller

elever, der kan opfordre til dette.