Alle børn og forældre kan til enhver tid henvende sig til deres barns lærer og få en snak.

Herudover afvikles for 0. – 7. klasse 2 gange årligt en personlig uddybende samtale omkring elevens

skolegang. Ved samtalerne deltager klassens to primærlærere.

For skolens 8. og 9. klasser afvikles en samtale i løbet af efteråret og efter behov ligeledes en samtale i løbet af foråret

I skole/hjemsamtalerne indgår bl.a. elevens

- generelle trivsel

- faglige udvikling

- sociale udvikling

- arbejdsindsats og udbytte

Der aftales i fællesskab en plan for hvilke områder eleven kan udvikle sig på.

 

Der foretages i samarbejde med UU en uddannelsesparathedsvurdering for 8. og 9. årgang.