Det er vigtigt, at eleverne bliver vænnet til at tage stilling til deres egen undervisning. Der bliver

derfor løbende gennem hele skoleåret afsat tid til at tale med den enkelte elev om såvel faglige

som social udvikling – herunder indsats og udbytte af undervisningen. Det er vigtigt, at eleverne

har mulighed for at have indflydelse på indholdet af undervisningen, ved at komme med konkrete

forslag til emner og projekter.

Som et vigtigt element i den samlede evaluering indgår naturligt elevernes holdning og udtalelser

omkring undervisningen. Lærerne vælger selv hvilken evalueringsform / metode, de benytter med

eleverne. Disse gøres der rede for ved skole/hjemsamtalerne. Metoderne diskuteres og evalueres på personalemøder. På denne måde bliver eleverne på skolen vænnet til at tage stilling til og reflektere

over undervisningen.

Herudover har eleverne deres eget elevråd. Her deltager repræsentanter fra skolens 4. til 9. klasse.

Der er tilknyttet en lærer, der hjælper elevrådet med at strukturere møderne.