En af lærernes fornemste opgaver er hele tiden at udvikle undervisningen ved at evaluere og gøre

den endnu bedre. Således evalueres alle fællesforløb samlet i personalegruppen på personalemøder umiddelbart efter forløbets afvikling. De enkelte teams evaluerer ligeledes undervisningsforløb i

planlægningen af nye forløb for at gøre dem bedre.

Der er fast personalemøde hver anden uge. Alle ansatte kan føre punkter til dagsordenen, hvilket også betyder, at alle kan komme med fokuspunkter til evaluering.

Hver anden uge er der afsat tid til teammøder, hvor der igen kan evalueres og planlægges fremadrettet.

3 gange årlig afsættes der 2 - 3 sammenhængende lærerdage (pædagogiske dage), hvor alle

ansatte evaluerer -inspirerer og planlægger undervisningen. Dette foregår henholdsvis

umiddelbart inden starten af skoleåret, i april og efter endt skoleår.