• De ansvarlige for et givet fokusområde opstiller form og rammer for evalueringen.
 • Der gives ofte et bilag til forberedelse forud for evalueringsmødet. I praksis vil disse punkter blive taget op på personalemøder eller teammøder.
 • Evalueringspunkterne er kendte for de medvirkende forud for arbejdet og for evalueringen.
 • Der føres referat for evalueringer, som gemmes til fremtidigt brug. Referat er tilgængeligt på lærer-intra.
 • Hvert år beslutter bestyrelse, ledelse, lærere og pædagoger en række fokusområder, der løbende tages op på personalemøder og som løbende evalueres. Der er ligeledes altid mindst et fællesmøde mellem personale og bestyrelse, hvor planlagte fokuspunkter evalueres. Referat er tilgængeligt via lærer- og forældreintra.
 • Alle arrangementer, anderledes uger, fagdage, ad-hoc projekter evalueres på personalemøder og evalueringen føres til referat, som er tilgængeligt via lærer-intra.
 • Forud for arrangementer, undervisning, forløb mv. benyttes tidligere evalueringer og tænkes således ind i planlægningen.
 • Alle medarbejdere har individuelle MUS-samtale 2 gange om året. Gennem disse møder får ledelsen indblik i, hvorledes den enkelte medarbejder anvender og bruger evaluering i den daglige undervisning og planlægning.
 • Relevante personer tænkes ind i evalueringen; elever, medarbejdere, medarbejdergrupper, forældre og eksterne samarbejdspartnere.
 • Der føres referat for evalueringer, der gemmes til fremtidigt brug og til brug ved evalueringen af skolens samlede undervisning.
 • Der laves løbende evalueringer med eleverne. Det kan være en time, et undervisningsforløb og for afgangselever for hele deres skoleforløb. Disse evalueringer bruges ligeledes til fremadrettede undervisning og planlægning, samt til brug ved evalueringen af skolens samlede undervisning.
 • Alle evalueringer bruges i den videre planlægning og kan registreres i efterfølgende årsplaner, årskalender og i den daglige planlægning.