Frimærket

Børnehaven Frimærket ved Vindblæs Friskole har plads til 45 børn fra 3-6 år.  Børnehaven ligger ca. 200 m fra Vindblæs Friskole og består af et tidligere parcelhus og et nyt træhus. Begge huse ligger placeret på store naturgrunde.

Fokus i Frimærket ligger på natur og udeliv i det pædagogiske arbejde. Her er der grundlag for at tilgodese børnenes forskelligheder, kreativitet, koncentration, motorik, sundhed og sociale relationer via naturopleveler.

I Frimærket mødes det enkelte barn som det unikke menneske, det er. Pædagogikken er tilrettelagt således, at hverdagen er tryg for børnene og bærer præg af varme og omsorg. Vi prioriterer anerkendelse og respekt for den enkelte og deres familier højt. Der er plads til forskellighed i fællesskabet, et fællesskab som vi værner om og dyrker i det daglige blandt børnene, men også iblandt forældrene via forskellige arrangementer og praktiske arbejdsopgaver i løbet af året.

 

Børnene er fordelt i to huse. I Lillebo opholder de yngste børn sig, og i Troldebo holder de ældste børn til. Troldebo er således base for børnene det sidste år inden skolestart. Med denne opdeling er det muligt at tilgodese både yngste- og ældstegruppens udvikling og tilpasse udfordringer ud fra udviklingstrin.

Vi åbner og lukker i vores hovedhus ”Lillebo”. Det betyder, at alle børn møder ind her.  I løbet af morgenen går ældstegruppen i Troldebo for at gøre klar til dagens udeliv. Senere på dagen samles ældste og yngstebørn igen på vores store naturgrund.

Udelivet er det gennemgående tema i børnehaven Frimærket - herunder de fire elementer jord, luft, ild og vand. Disse fire elementer er overvældende i børnehøjde, ganske fascinerende, lærerige og lige ved hånden i naturen rundt om Frimærket. Her opholder børnene sig det meste af deres tid i børnehaven. Vi er ude fra morgen til sen eftermiddag hver dag og prioriterer fri leg og kreativ udfoldelse, det som voksne ofte kalder ”rod”. Vores filosofi er, at børnene i længden foretrækker at lege med genbrugsbrædder og kæmpe pinde fra skoven frem for på en dyr rutsjebane. Det vigtigste er, at de voksne viser vej, og at lysten driver værket.

 

Vi bestræber os på, at børnene får optimale læringsbetingelser. Børnenes oplevelse af at tid og sted forsvinder, fordi de er optaget af at undersøge verden og virkeligheden i børnehøjde omkring dem og ikke af det digitale univers og menneskeskabte legefigurer. Fantasien får frit spil.

Legen er grundlæggende for læring i børnehøjde. I uderummet i Frimærket tilstræber vi, at der er plads og voksenguidning til at styrke børnenes fælles fantasilege.

Der fremkommer ikke altid et færdigt fysisk produkt, som kan fremvises når børnene har eksperimenteret, leget og lært. Her mener vi, det vigtigste er at tilgodese børnenes førstehåndsopleveler og erfaringer med omverdenen. Dette er ikke altid synligt. 

 

Det er i uderummet at aktiviteter og udvikling foregår. Pædagogikken er tilrettelagt således, at børnene oplever uderummet på første parket med natur og sanseoplevelser hele dagen hver dag.

 Ved Troldebo er der et udeområde, hvor kun de ældste børn opholder sig.

Alle dage året rundt foregår de pædagogiske aktiviteter og leg i uderummet kun afbrudt af bl.a. børnenes frokost og særlige udvalgte pædagogiske aktiviteter, hvor børnene i mindre grupper opholder sig inde.

 

Lillebo:

Her er der særligt fokus på den nære relation og omsorg. Det tager tid at vænne sig til at gå i børnehave. Vi øver dagens rutiner og struktur. Vi øver os i at tage tøj/sko på og af, åbne madpakke og være en del af et fællesskab. Vi øver også i at lege fri leg og at bruge fantasien.

Vi øver os i hvordan man passer på sine kammerater, og hvordan man er gode venner. Venskaber og nære sociale relationer opstår og udvikles allerede mens børnene er små. Der bindes særlige bånd til kammerater, som børnene skal være sammen med i mange år fremover.

Vi kigger op på Troldebo og børnene glæder sig til at blive store. 

Den sidste tid, inden børnene skal være i Troldebo, går vi derop mindst en gang ugentligt, så børnene kan vænne sig til de nye og dog kendte omgivelser og voksne. Det er altid særligt at blive stor.

 

Troldebo:

Alt, hvad der øves i Lillebo, øves også fortsat i Troldebo. Nu med lidt større krav - men naturen, eksperimenteren og leg i dagligdagen er fortsat bærende element.

Ud over at kunne tilrettelægge udfordringerne til de ældste børn er formålet i Troldebo også at give børnene den bedste start og glidende overgang fra børnehave til skole.

Det helt særlige fokus i Troldebo ligger på at få årgangen sammentømret og øvet de sociale spilleregler. Dette har ganske afgørende betydning for børnenes skolestart, da børnene allerede i 

 

Frimærkets åbningstider.
 
Åbningstider:
  • Mandag til torsdag:    6.30 - 17.00
  • Fredag                      6.30 - 15.30
Frimærket er lukket i:
  • Juleferie:                 21. december til 2. januar (begge inkl.)
  • Vinterferie:              uge 7
  • Storebededag           17. maj
  • Kristi Himmelfart:     30. og 31. maj
  • Grundlovsdag           5. juni
  •  Sommerferie:         uge 29, 30 g 31
 
 
 
Priser :   Prisen for et barn i Frimærket er i skoleåret 16/17    kr. 1650 pr. måned (juli er betalingsfri).